Богатство на природни забележителности!

Обявления

НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ : ТОВАРАНЕ , ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ОТ ОБЕКТ № 2220-5НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ : ТОВАРАНЕ , ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ОТ ОБЕКТ № 2220-5

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД