Богатство на природни забележителности!

Конкурси

Открития конкурс: товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временен горски склад до двора на административната сграда на ТП ДГС „ Сандански”.Открития конкурс: товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временен горски склад до двора на административната сграда на ТП ДГС „ Сандански”. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР